Veel kinderen komen uit RK-gezinnen. Daarnaast geven ook veel ouders aan geen geloof aan te hangen, maar het toch belangrijk te vinden dat hun kinderen worden opgevoed in de christelijke normen en waarden. De school kent geen leerlingenstop en heeft ruimte om te groeien.

De Sint Clemensschool is een Katholieke school die ernaar streeft een school te zijn waar goed onderwijs wordt gegeven met ruimte en aandacht voor alle kinderen, medewerkers en ouders. Een school die staat voor de realisatie van de doelen van het basisonderwijs, het bevorderen van zelfstandigheid, het creëren van vrijheid, het leren dragen van verantwoordelijkheid en het aannemen van een kritische houding ten aanzien van zichzelf en de omgeving.

Onderwijs Anders concept
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken wij vanuit een ander organisatieprincipe dan het jaarklassensysteem: het Onderwijs Anders concept.
Het aantal leerlingen, beschikbare arbeidskrachten en het draagvlak bij ouders maakt dat er gekozen is voor een zo passend mogelijk concept met als doel ons onderwijs zo effectief mogelijk te geven waarbij we eenzelfde hoge kwaliteit willen waarborgen.
 
In ons concept wordt er gewerkt vanuit units. De units zijn georganiseerd door een clustering van groep 1, 2, 3 (4) , groep (4), 5, 6, 7 & 8.
Naast de units starten en werken de leerlingen elke dag in basisgroepen:
groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8.

In het algemeen kan gezegd worden dat de instructiemomenten op de morgen losgekoppeld worden van het zelfstandig spelen/werken. Hierbij maken we onderscheid in groep 1 t/m 3 (onderbouwunit) en groep 4 t/m 8 (bovenbouwunit). Groep 4 zal aansluiten bij zowel de onderbouwunit als de bovenbouwunit.
 
De instructies worden gegeven door de vakleerkrachten en de verwerking vindt plaats op het leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent of leerkracht.
 
De dag ziet er als volgt uit:

 
Mocht u nieuwsgiering zijn geworden naar deze werkwijze, dan heten wij u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen!