Op 7 juni 2016 heeft de inspectie de Sint Clemensschool bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken.

Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld met een beperkte set indicatoren, waarmee zij overeenkomstig de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg.
Tevens is gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften waaronder de onderwijstijd.

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Sint Clemensschool op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is en dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

Het inspectierapport vindt u door hier te klikken.