Welkom op de Clemensschool

In principe is ieder kind, ongeacht de levensbeschouwing, welkom op onze school.
Onze school is een katholieke school en we verwachten dat kinderen en ouders onze grondslag respecteren. Aan levensbeschouwelijke activiteiten onder schooltijd doen alle kinderen mee.
Ieder mag uiting geven aan eigen identiteit, zolang dat niet in strijd is met de regels en afspraken die voor alle kinderen gelden.

Kinderen kunnen hun schoolloopbaan op 4-jarige leeftijd bij ons beginnen. Ouders die interesse in onze school hebben kunnen de schoolgids aanvragen of downloaden.

Leerlingen van andere scholen kunnen uitsluitend geplaatst worden na overleg met de vorige school en na ontvangst van het onderwijskundig rapport. Bovendien moeten er plaatsingsmogelijkheden zijn in het gewenste leerjaar.

Indien u geïnteresseerd bent in onze school en u wilt meer weten omdat u op zoek bent naar een school voor uw kind, dan kunt u een afspraak maken met de directie om de school te bekijken, vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. Bij voorkeur wordt er een afspraak onder schooltijd gemaakt, zodat u, tijdens een rondleiding, de sfeer kunt proeven en de kinderen aan het werk kunt zien.

Contactgegevens:
Simone Slager (directeur)

Aanwezig: Wisselende dagen.
Telefoon 0521-512820
E-mail: directie.clemens@catent.nl