De schoolgids van de Sint Clemensschool geeft informatie over hoe wij ons onderwijs inhoud geven en is niet alleen bedoeld voor ouders van wie de kinderen al onderwijs volgen op onze school, maar ook voor nieuwe, 'zoekende'ouders.
In de schoolgids kunt u lezen over:
* onze uitgangspunten: waar kiezen we voor?
* onze visie: wat willen we?
* de praktijk: wat doen we?
* de evaluatie: wat bereiken we?


U kunt de Schoolgids 2019-2020 openen door op de volgende link te klikken: 
/syndeo_data/media/Schoolgids_2019-2020_St_Clemensschool_05JI.pdf