Tussenschoolse opvang 


 

Vanaf 1 augustus 2006 valt de overblijf, ook wel genoemd Tussen Schoolse Opvang (TSO) onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Voor de Sint-Clemensschool betekent dit dat het bestuur, Stichting Catent, haar verantwoordelijkheid mandateert aan de school.
Dit houdt in dat de directie eindverantwoordelijke is voor de uitvoering van de overblijf. Zij voert overleg met de coördinator van de overblijf, stelt ruimte beschikbaar en draagt zorg voor scholing van de overblijfouders.
Kinderen kunnen elke schooldag gebruik maken van de overblijfregeling, behalve de woensdagen en
studiedagen. Alleen kinderen die ’s middags ook naar school gaan, mogen overblijven.

Klik hier voor het TSO-regelement: 
/syndeo_data/media/TSO_St__Clemensschool_19-20.pdf

Onze overblijfcoördinator is  Alexander Philipsen
Mailadres TSO: tso.clemens@catent.nl