Beste ouders,
Graag willen we u zo goed mogelijk informeren en op de hoogte houden van de gang van zaken op  onze school.
Met de hieronder genoemde informatie hopen wij u  nog meer bij het onderwijs van uw zoon of dochter te betrekken.

Schoolplan
Hieronder vindt u ons schoolplan 2016 - 2019.
Schoolplan 2016 - 2019

Verlof
Het kan  voorkomen dat u voor uw kind verlof wilt aanvragen, maar niet zeker weet of uw zoon of dochter daar recht op heeft. Om dat te bekijken kunt u het onderstaande formulier downloaden. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met de directie van de St. Clemensschool.
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) kunt u onderstaande formulieren downloaden en inleveren op school.
Formulier 1: Aanvraagformulier verlof
Formulier 2: Vakantieverklaring werkgever

Passend onderwijs
De St. Clemensschool valt onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203. 
Meer informatie vindt op de website van het bestuur en/of het samenwerkingsverband.
Catent
http://www.catent.nl/passend-onderwijs/
SWV Passend Onderwijs PO 2203
http://www.po2203.nl/website/home/home

   * Protocol voor opvang bij ernstige incidenten 
  * Protocol agressie en/of geweld of seksuele intimidatie

  * Beleid time out, schorsing en verwijdering